מעורבות חברתית – مشاركة اجتماعية

אחת ממטרות החינוך היא: לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל (חוק החינוך הממלכתי התשס"ד, 2003).

התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבה העליונה (כיתות י' – יב'), שפועלת במערכת החינוך במדינת ישראל החל משנת הלימודים תשע"ה, היא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

התהליך החינוכי להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מחולקת בצורה הבאה:

    שעות עיוניות שעות מעשיות
* כיתה י'

סה"כ 21 שעות

ש' חינוך + 15 ש'

6 ימי מיקוד

התנסות מעשית אישית: 60 ש'.

התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) 9 ש'.

* כיתה יא'

סה"כ 15 שעות

ש' חינוך + 9 ש'

6 ימי מיקוד

התנסות מעשית אישית: 30 ש'.

התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) 21 ש'.

* כיתה יב'

סה"כ 4 שעות

ש' חינוך + 15 ש'

4 ימי מיקוד

התנסות מעשית אישית: 0 ש'.

התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט) 26 ש'.