הרשמה לבית הספר – التسجيل للمدرسة

בית הספר תיכון עמל זרזיר מזמין אתכם לרשום את ילדכם לבית הספר לשנת הלימודים _____ .

השנה על פי הנחיות משרד החינוך,
ההרשמה לבתי הספר לשנת הלימודים ______ תיערך מיום __________ , עד יום _______________ .
תהליך ההרשמה  איננו כולל את תשלום אגרת החינוך לבית הספר, נושא התשלום יוסדר במהלך חופשת הקיץ ותקבלו על כך הודעה בנפרד.

רצ"ב שלושה טפסים למילוי:

  1. טופס רישום ועדכון פרטים לתלמיד.
  2. טופס הצהרת בריאות לתלמיד.
  3. טופס ויתור סודיות לתלמיד.

חשוב מאוד להקפיד למלא את כל הטפסים ולחתום עליהם. כמו כן יש לצרף:

     א.    תמונת פספורט של התלמיד.
     ב.    חובה לצרף צילום ספח תעודת הזהות של אחד ההורים (שבו רשומים פרטי ההורה ופרטי הילד).
     ג.    תעודת סוף סמסטר ראשון של כיתה ט'

את הטפסים יש להחזיר למזכירות ביה"ס לא יאוחר מ- 20/5/2019.

כתובת בית הספר: 

בית ספר תיכון רב תחומי עמל זרזיר , ת.ד. 97 נהלל , מיקוד 10600 , כביש ראשי זרזיר 7626 ".

נא לצרף לטופסי ההרשמה צ'ק / מזומן – ע"ס ____ ₪, דמי רישום אשר יקוזזו מאגרת החינוך. דמי הרישום לא יוחזרו במידה ותבטלו את הגעתכם לביה"ס.

לשאלות ולבירורים ניתן להתקשר למזכירות בית הספר.
ימים: א-ה בין השעות: 14:00 – 08:00

טלפון: 04-688-5347
פקס: 04-688-5348
דוא"ל: amalzar248666@gmail.com