Keep Talking

תכנית Keep Talking - “המשיכו לדבר״

היא תוכנית המתקיימת במסגרת התכנית הלאומית לקידום האנגלית לתלמידי כיתות י׳.
מטרת התכנית להעלות את רמת השליטה בשפה המדוברת באנגלית בקרב תלמידים ישראליים , וזאת בכדי לעודד השתתפות פעילה בשיחות בסיטואציות מגוונות.

התלמידים שלנו נהנים מאוד מהשיעורים ונחשפים לכל מיני פעילויות שמעודדות שימוש בשפה המדוברת.

לשמחתנו, התכנית תמשיך בבית ספרנו גם בשנה הבאה.