חינוך פיננסי

כסף הוא אחד מהמשאבים המנהלים את העולם, וכצרכני העולם המודרני עלינו להתנהל פיננסית, ללמוד להתמודד עם סוגיות כלכליות המשפיעות על חיינו היום ובעתיד.

החינוך הפיננסי הוא ערוץ חשוב להכשרת בני הדור הצעיר להשתלבותם בחיים המודרניים בחברה כאזרחים וכצרכנים נבונים.

מושגים כגון צריכה, חיסכון ותקציב מוזכרים תדיר באמצעי התקשורת בהקשר לכלכלה הארצית והעולמית.

בשל חשיבותו הרבה הוכנס נושא החינוך הפיננסי למערכת החינוך, במטרה להכיר לבני הנוער את המציאות הכלכלית בה אנו חיים להעלות ולפתח מודעות לשימוש בכסף, על היבטיו השונים בהתייחס לצריכה, חיסכון, תכנון תקציבי ועוד.

חינוך פיננסי רלוונטי לכל אדם בכל שלב לאורך חייו. ככל שאדם מתגבר, עליו לקבל החלטות פיננסיות רבות ומורכבות.

במסגרת שנה"ל תשע"ח הוכנסה תכנית החינוך הפיננסי לכיתה יא1 , תגובות התלמידים היו מעודדות , דבר המעודד להמשיך בתכנית עם כיתה אחרת בשנה"ל תשע"ט.